Tryb magazynowania w czytnikach kodów

Bezprzewodowe czytnik kodów kreskowych oraz kodów wielowymiarowych 2D mają wiele istotnych zalet. Jedną z nich jest możliwość oddalenia się na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt metrów od bezprzewodowego odbiornika, który stanowi łącznik między komputerem docelowym, a użytkowanym właśnie skanerem.

Niestety, ze względu na różne warunki użytkowania, takie jak wielkość obszaru, po którym się porusza użytkownik oraz ilość przeszkód na drodze, może się okazać, że zasięg działania bezprzewodowego będzie niewystarczający. Użytkownik może wtedy ratować się bardzo przydatnym trybem, który jest dostępny w niemal wszystkich bezprzewodowych czytnikach.

Tryb magazynowania jest bardzo prostą, a przy tym niezwykle skuteczną w działaniu funkcją, dzięki której kody nie są przesyłane bezpośrednio do połączonego komputera, a zapisywane wewnątrz wbudowanej pamięci czytnika. Funkcja ta aktywowana jest najczęściej przy pomocy specjalnego kodu sterującego, który dostępny jest w instrukcji obsługi urządzenia.

Jak następnie taki kod ma znaleźć się w komputerze? Tak samo jak w przypadku uruchomienia tego trybu, należy odszukać odpowiedni kod w instrukcji obsługi i zeskanować go. Należy natomiast pamiętać, że jeśli w pamięci czytnika znajdowało się więcej kodów, zostaną one przesłane jeden po drugim, w takiej kolejności w jakiej były skanowane. Po pomyślnym przesłaniu danych, należy wyczyścić pamięć czytnika. W przeciwnym wypadku, podczas kolejnego przesyłania danych, wcześniej zapisane kody zostaną wysłane ponownie, a ewentualne nowe kody zostaną dopisane do już istniejących.

Ile kodów maksymalnie może być zapisanych w pamięci czytnika? W zależności od modelu będzie to oscylować w granicach od kilku do nawet kilkunastu tysięcy kodów. Należy pamiętać, że ilość zapisanych kodów zależy głównie od ilości znaków – przykładowo, w pamięci czytnika będzie możliwe zapisanie większej ilości ośmioznakowych kodów EAN-8, niż w przypadku kodów EAN-13 lub innych, z dużo większą ilością znaków. Oprócz samego przełączania się między trybami, czytniki kodów oferują też często możliwość sprawdzenia ilości zapisanych kodów, a także z jaką prędkością kody mają być przesyłane do urządzenia docelowego.