Rodzina kodów RSS, czyli 2 w 1

Rodzina kodów RSS składa się z następujących wersji:

Kod kreskowy RSS-14 jest linearną symboliką umożliwiającą zakodowanie ponad 2*103 wartości. Wartości zapisane są jako liczby 14-cyfrowe. Pierwsza liczba jest flagą połączenia. Kody RSS-14 może być zeskanowany, a następnie odtworzony w 4 następujących segmentach.

rss14

RSS-14 Truncated(obcięty)– ma strukturę oraz kodowanie identyczne z kodem RSS-14 z wyjątkiem minimalnej wysokości dla tego kodu, czyli 13. Wadą kodu jest to, że nie może być skutecznie czytany przez skanery szczelinowe. Całkowite rozmiar kodu wynosi 96X* szerokości na minimum 13X* wysokości.

rss14-truncadet

RSS-14 Stacked– jest kodem RSS-14 mającym połowę każdego symbolu umieszczoną w dwóch rzędach. Górny rząd składa się z lewej połowy symbolu ze wzorem granicznym na dole. Jest to pasek 1X* oraz odstępem 1X*. Dolny rząd zaczyna się z lewej strony wzorem granicznym 1X* oraz odstęp 1X*, z następującą prawą połową kodu.

rss14-stacked
RSS-14 Stacked Omnidirectional– Jest kodem dwu poziomowym o pełnej wysokości. Górny wiersz jest dopełnieniem dolnego, a całość kodu jest rozdzielona separatorem. Speparator nie zawiera żadnych danych i ma on zawsze wysokość równą 3 krotności wymiaru X*.

rss14-stacked-omnidirectional

RSS Limited- jest symboliką linearną zdolną zakodować 4*1012 liczb. Symbol w tym kodzie składa się z pięciu regionów zawierających 74 moduły, które są ułożone od lewej do prawej:
Lewy „Strażnik” jest jednomodułowy i zawiera odstęp i pasek.
Siedem odstępów oraz siedem pasków z 26 modułami zawierające lewy znak danych.
siedem odstępów i siedem pasków z 18 modułami zawierającymi znak kontrolny,
siedem odstępów i siedem pasków zawierających prawy znak danych,
prawy „strażnik” – jednomodułowy odstęp i pasek.

.
rss14-limited
RSS Expanded jest symboliką linearną o zmiennej długości zdolną do zakodowania do 74 znaków numerycznych i 41 alfanumerycznych. Może być zeskanowana i zdekodowana do 22 segmentów, a następnie odtworzony. Pozwala to na skanowanie dookolne. Symbole kodu RSS Expanded są zbudowane jako sekwencja trójek, a każda z nich zaczyna się od wzoru rozpoznawczego między dwoma sekcjami kodu. Znaki symbolu mają strukturę (17,4), gdzie pierwsza liczba oznacz ilość modułów, a druga liczbę kresek o odstępów.

.
rss14-expanded
RSS Expanded Stacked– może być kodem o bardzo wąskim i ułożony w stos od dwóch do jedenastu wierszy. Jest używany tam gdzie obszar symbolu lub mechanizm drukujący nie jest wystarczająco szeroki.

rss-expanded-stacked

*wymiar X (moduł) – szerokość najwęższego paska w kodach o wielu szerokościach kresek (modularnych). Inne szerokości są zazwyczaj wielokrotnością tej wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *