EAN-13 czyli Europejski UPC

Kod EAN-13, wywodzi się z USA i został stworzony na podstawie standardu UPC-A.  Po sukcesie systemu UPC utworzono European Article Numbering Association w 1977 roku, z zadaniem opracowania kompatybilnego systemu, który mógłby być stosowany poza Ameryką Północną.

ean13upca

Oba kody z pozoru wyglądają inaczej. W kodzie UPC-A cyfra występuje przed i za kodem (cyfra kodu kraju 0 i cyfra kontrolna 5), a na dole można zobaczyć 2 grupy po 5 cyfr (kod wytwórcy i produktu). W kodzie EAN-13 nie występuje liczba kontrolna za resztą kodu oraz liczby składają się z grup po 6 cyfr. Jednak jeśli zwrócimy uwagę na paski i przerwy to są one identyczne w obu kodach.

Kod składa się z  4 grup:

-Kod systemowy (obejmuje dwie lub trzy pierwsze liczby)

  • System EAN został opracowany przez dodanie jednej liczby do  systemu numerowego UPC. Ten system z biegiem czasu stał się kodem kraju, ale z biegiem czasu trzeba było go rozszerzyć o kolejną liczbę z powodu liczby państw na świecie. Polsce został przypisany numer 590. Wprowadzono też kody nieoznaczające kraju, np. kody zaczynające się od liczby 2 oznaczają kod wagowy.

-Kod  producenta (obejmuje cztery, pięć lub sześć cyfr)

  • Kod producenta jest kodem unikatowym przydzielanym dla danego wytwórcy. Wytwórca wraz z kodem producenta dostaje również przydzieloną pule kodów produktów. Po jej wyczerpaniu trzeba ponownie zgłosić się po nowy kod producenta z kolejna pulą kodów produktu.

-Kod produktu (długość zależna od kodu systemowego i producenta)

  • Kod produktu wytwórca nadaje sam swoim produktom z przydzielonej mu puli nie jak w przypadku kodu producenta, który jest narzucany. On sam musi pilnować czy kod który nadaje nowemu produktowi nie był już wykorzystywany we wcześniejszych produktach.

-Cyfra kontrolna

  • Cyfra kontrolna jest liczbą używaną do sprawdzenia, czy kod został zeskanowany poprawnie. Cyfra kontrolna jest sprawdzana z obliczeń w oparciu o pozostałe cyfry w kodzie i jeśli cyfry mają wartość taka jak liczba kontrolna wtedy kod został zeskanowany prawidłowo.

Każdy kraj ma swoją organizację odpowiedzialną za przyznawanie kodów producentom i utrzymuje centralną bazę danych o kodach. W Polsce jest to EAN POLSKA. System EAN jest pod kontrolą EAN International z siedzibą w Brukseli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *