Różne tryby skanowania kodów kreskowych

Przez ostatnie lata kody kreskowe zyskały dużą popularność i są wykorzystywane w wielu dziedzinach. Do ich odkodowania i odczytu służą czytniki kodów kreskowych, zwane również skanerami, które odbijają światło od znaku graficznego zamieniając je na sygnał elektroniczny, przesyłany następnie na urządzenie docelowe z informacjami zawartymi w kodzie kreskowym.
W celu precyzyjnego i najwygodniejszego sposobu zeskanowania kodów kreskowych czytniki zostały wyposażone w szereg funkcji, ułatwiających pracę. Urządzenia tego typu mogą pracować w różnych trybach, wpływających na wygodę lub wydajność pracy, a ich wybór uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta.

Najprostsze skanery oferują skanowanie w trybie ręcznym, gdzie odczyt i przesył kodów na urządzenie docelowe, odbywa się po naciśnięciu przycisku skanującego. Tego typu sprzęt skanujący sprawdzi się idealnie w miejscach gdzie kody kreskowe znajdują się w różnych miejscach, a więc czytnik powinien być mobilny. Tryb ręczny przeznaczony został do skanowania dziennie umiarkowanej ilości znaków graficznych, z racji na konieczność naciskania na przycisk.

Bardziej zaawansowane czytniki kodów wyposażone zostały w możliwość pracy w trybie automatycznym, który eliminuje konieczność używania przycisku skanującego. Skanery z wymienionym powyżej trybem, odczytują kody kreskowe w momencie, gdy te znajdą się w zasięgu wiązki światła. Wpływa to na wygodę i szybkość pracy oraz znacząco zwiększa jej wydajność. Tryb automatyczny idealnie sprawdza się podczas skanowania dużej ilości kodów dziennie, głównie w dużych sklepach, hurtowniach czy centrach wysyłkowych.

Zaawansowane i profesjonalne czytniki posiadają tryb magazynowania, inaczej zwany trybem zapamiętywania. W przeciwieństwie do trybu rzeczywistego, w którym kody przesyłane są na komputer bezpośrednio po odczycie, tryb magazynowania pozwala na zapis dużej ilości, zwykle do kilku tysięcy, odczytanych kodów kreskowych we wbudowanej pamięci. Zapisane na urządzeniu kody można później przesłać na komputer. Niektóre z czytników oferują również pracę w trybie inwentaryzacji, dzięki czemu odczytane kody zapisywane są we wbudowanej pamięci, a oprogramowanie urządzenia, dodatkowo zlicza powtarzające się kody podając ich liczbę. Wpływa to nie tylko na wygodę, ale gwarantuje przejrzystość danych i zapewnia porządek.